Fa. Joakim Svensson

Affärssystemkonsult

 

 

 

 

 

Jag kan hjälpa er med

 

Pris och artikeluppdateringar Att ligga i fas med prisuppdateringarna är en förutsättning för lönsamhet och kontroll.

 

Rabatt och prisstruktur Med genomtänkt prissättning vinner man kundernas förtroende och de lite svårare affärerna med bibehållen lönsamhet.

 

Verksamhetsoptimering Med genomtänkta och enkla processer garanterar ni att hålla hög ert leveranskvalitet och förtroende hos kunderna.

 

Statistik Med uppföljning på era villkor vet ni vart affärerna finns och vad som är lönsamt.

 

Registervård Om man kan lita på affärssystemets uppgifter finns det tid att spara och risken för fel minimeras.

 

Utbildning Med förståelse för flödet och detaljkunskaper där det behövs känner man sig säkrare.

 

Projekt När det behövs någon som bryter ner, definierar och följer upp arbetet.

 

 

 

 

 

 

 

Tel: 0730 - 30 44 48  |  Mail: joakim@joasve.se

www.joasve.se

joasve.se © 2010